En cookie är en fil som tjänsteleverantörens server lagrar på användarens dator. I praktiken är en cookie en liten, namnlös och användarspecifik textfil som sparas på användarens browser. Senare kan servern läsa cookien och på så sätt identifiera browsern i fråga (t.ex. då användaren återkommer till en webbplats som denne har besökt tidigare). Cookien kan efter detta bara användas av den server som har lagrat den. Det går inte att identifiera användaren med hjälp av cookies och cookies orsakar inte någon skada på användarens utrustning. I huvudsak indelas cookies i sessionsspecifika och permanenta cookies. Sessionsspecifika cookies föråldras då användaren avslutar webbtjänsten, medan permanenta cookies bevaras i browsern under en viss tid eller tills användaren tar bort dem. Cookies underlättar användandet av webbplatser och möjliggör vissa funktioner, till exempel att sessioner koms ihåg, användarspecifik anpassning av webbplatser samt enkel inloggning på tjänsten. Vi använder cookies för att möjliggöra funktioner för våra tjänster. Vi kan även använda cookies till att samla in information om de huvudsakliga datorerna och den browser som användarna använder när de besöker våra webbplatser. Den insamlade informationen kan användas för lösning av problem. En cookie innehåller endast en individuell, sessionsspecifik kod som kan användas till att identifiera den browser som besöker webbplatsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandling av personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du kan naturligtvis även blockera användningen av cookies. Detta kan emellertid vara en nackdel eftersom cookies är en teknisk lösning för att genomföra kontaktrutiner för browsers och servrar och bidragssystemet fungerar inte ordentligt utan cookies. Ytterligare information om browserspecifika bruksanvisningar får du i instruktionerna från browsertillverkaren. Många browsrar har en möjlighet att blockera cookies från tredje part. Då tillåter browsern bara cookies som kommer direkt från den webbtjänst som används. Åtgärden görs från browserinställningarna (blockerar alla cookies från tredje part) eller genom webbplatsen Your Online Choices (möjlighet att specificera blockeringarna efter företag). Du kan tömma cookiehistoriken i inställningarna. Då tas den kod som har placerats i browsern samt den profil för hur webben beter sig som är baserad på den bort. Denna åtgärd hindrar inte att nya cookies lagras i browsern.